2010, 83. kötet, 2. szám

Az étvágy centrális és perifériás szabályozása: elméleti megalapozások és terápiás felhasználások II.