2010, 83. kötet, 2. szám

E-cadherin és simaizom aktin prognosztikai jelentősége bőrmelanomák kórszövettani diagnózisában