2010, 83. kötet, 4. szám

A hiperkalémia incidenciája a renin-angiotenzin-rendszert befolyásoló gyógyszerek hatására