2012, 85. kötet, 2. szám

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (Egyetem) egykori hallgatóinak kötetek formájában megjelent emlékiratai, szépirodalmi és egyéb írásaik bibliográfiai jegyzéke