2015, 88. kötet, 1. szám

A canalis spinalis extraduralis lokalizációjú ritka térfoglaló folyamata – juxtafacet cysta