2015, 88. kötet, 1. szám

Gyergyay Ferenc, a kórbonctan marosvásárhelyi professzora