A visszatérő hipoglikémiás események hatása a szellemi tevékenységre cukorbetegeknél

Írta: Juhos Beáta-Mária, Gál Réka, Balogh Andrea-Réka, Kéri Johanna, Szabó Mónika, Szatmári Szabolcs

A cukorbetegség szövődményeivel és társbetegségeivel együtt a XXI. század egyik legnagyobb egészségügyi kihívását képezi. A cukorbetegek körében észlelt gyakoribb szellemi funkcióhanyatlás jelentősen megnehezíti a beteggel való együttműködést és a kezelést, de az összefüggés hátterében álló patofiziológiai folyamatok még nem teljesen tisztázottak. Dolgozatunk célja cukorbetegek kognitív státusának felmérése volt a hipoglikémiás események függvényében, tekintve, hogy számos más tényező mellett a demencia kialakulásában a hipoglikémia is etiológiai szerepet játszhat. Beutalt cukorbetegeknél a részletes kórelőzmény felvételekor kitértünk a hipoglikémiás események előfordulási gyakoriságára és súlyosságára, a betegek kognitív státusát pedig hét neurokognitív teszt segítségével mértük. Eredmények: A 85 megvizsgált beteg közül összesen 12-en estek át legalább egyszeri súlyos, 14-en közepes erősségű, 15-en pedig mind súlyos mind közepes erősségű hipoglikémián. A hipoglikémiás események gyakoribbak voltak az inzulinnal kezelteknél, alsó vagy középfokú végzettség esetén, és növekvő tendenciát mutattak a cukorbetegség fennállásának időtartamával. A kognitív tesztek eredményeit tekintve a közepes vagy súlyos hipoglikémián átesett betegek rosszabbul teljesítettek minden teszten az enyhe vagy hipoglikémiát nem jelző betegcsoportnál. Az ismételt, közepes erősségű hipoglikémián átesett csoport kognitív funkciója rosszabb volt, mint a súlyos hipoglikémián átesett betegeké. Másrészt a demens betegek körében a hipoglikémiás események gyakoribbak voltak mint enyhe kognitív funkciózavarú cukorbetegeknél. Következtetések: a szellemi funkció romlásában a hipoglikémia is szerepet játszhat, ezért is fontos lenne nagyobb figyelmet fordítani ennek megelőzésére, különös tekintettel a közepes erősségű, ismétlődő hipoglikémiákra, melyek eredményeink alapján hosszú távon károsabb hatással rendelkeznek, mint az egyszeri, akár súlyos hipoglikémiás események.

 

Kulcssszavak: cukorbetegség, kognitív deficit, hypoglicaemia


Nyomtatás   E-mail