A rendkívüli gyógyulások helye és az orvosszakértők szerepe a szenttéavatási eljárásban (2)

Írta: Bakó Csongor István

A szentek – vagyis azok a hívők, akiket haláluk után az egyház hivatalosan szentté avatott és a liturgiában, ünnepnapjukon megemlékezik róluk – közbenjárásának tulajdonított rendkívüli gyógyulások, valamint az azokat tudományosan alátámasztó orvosszakértők munkája a szenttéavatási eljárás során, nemcsak az egyház történetének, hanem az orvostörténelemnek is különleges fejezetét alkotják. A folytatásban megjelenő dolgozat második, egyben befejező része, előbb a csodás gyógyulások helyét és az orvosszakértők szerepét mutatja be a szentté avatás története szerint a 18. századtól napjainkig, majd pedig a hatályos egyházjog ezekkel kapcsolatos előírásait ismerteti a vonatkozó alapdokumentumok tükrében.

Kulcsszavak: XIV. Benedek pápa, orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulások, a Szentek Ügyei Kongregációjának Orvosi Tanácsa, a hatályos egyházjog szabályozása, vonatkozó pápai és más szentszéki dokumentumok 

Nyomtatás