Marosvásárhelyen izolált Bacteroides törzsek enterotoxingén- és plazmidhordozásának felmérése

Írta: Sóki József, Székely Edit, Molnár Szabolcs, Szász Izabella, Bilca Doina,Nagy Erzsébet, Urbán Edit

Jelen tanulmányban a Marosvásárhelyen 2010–2013 folyamán izolált klinikai Bacteroides törzsek genetikai vizsgálatáról (plazmidok,bft-gén) számolunk be. A kis molekulatömegű, kriptikus plazmidok(2,7, 4,1 és 5,6 kb) előfordulása a magyarországi adatokhoz álltközel, és az 5,6 kb-os plazmid a B. fragilis törzsekhez mutatott asszociációt. Az enterotoxint kódoló bft-gének gyakorisága az europidcsoportokban észlelt génarányoknak felelt meg.

Kulcsszavak: Bacteroides, bft, kriptikus plazmidok


Nyomtatás   E-mail