Incidenţa cazurilor noi de cancere cutanate internate din judeţul Mureş

Scris de Fekete Júlia Edit, Fekete Gyula László

Pentru realizarea acestui studiu am elaborat o fişă cu ajutorul căreia am cules datele necesare din foile de observaţie de la Spitalul Clinic de Urgenţă, Clinica Buco-Maxilo-Facială, Clinica de Dermatologie şi de la Clinica de Oncologie. Am înregistrat un număr de 163 de bolnavi internaţi din judeţ cu cancer cutanat, diagnosticaţi în anul 2003. Dintre cei 163 de bolnavi diagnosticaţi cu cancer cutanat, 57, adică 34,96% au fost cazuri de carcinom bazocelular, 71, adică 43,56% au fost cazuri de cancer spinocelular şi 35, adică 21,47% au fost melanoame maligne. Raportul carcinom spinocelular/ carcinom bazocelular este de 1,24/1. Acest raport prezintă o tendinţă de creştere, deoarece carcinoamele bazocelulare sunt tratate în majoritatea cazurilor ambulator, nefiind luate în evidenţă oncologică.


Tipărire   Email