Caracterele microcirculatorii a pacienţilor cu boala Buerger

Scris de Chiorean Cristina, Makó Katalin, Brassai Zoltán, Cozlea Laurenţiu

Introducere: Trombangeita obliterantă este o boală inflamatorie şi obstructivă segmentară ce afectează arterele şi venele mici şi mijlocii ale extremităţilor. Scopul lucrării: Evaluarea microcirculaţiei, a hemodinamicii şi reactivităţii microcirculaţiei cu ajutorul fluxmetriei laser Doppler la pacienţii cu boala Buerger. Material şi metodă: Am examinat 32 de pacienţi cu trombangeită obliterantă (diagnosticul pozitiv pe baza scorului Papa-Adar) internaţi în Clinica Medicală II, Tîrgu Mureş. Pentru evaluarea microcirculaţiei am folosit un flowmetru laser Doppler Am urmărit valorile fluxului bazal microcirculator la nivelul membrului superior şi inferior, hiperemia reactivă postoclusivă, şi reactivitatea la expunerea la rece. Rezultate: Examinarea fluxului bazal pune în evidenţă aplatizarea undelor p la nivel acral atât la nivelul membrelor superioare cât şi la cele inferioare. Hiperemia reactivă postoclusivă prezintă valori crescute ale timpului de atingere al fluxului maxim (time to peak flow) şi valori scăzute ale hiperemiei (peak flow). (membrul superior 59,13±22,23% şi membrul inferior 49,93±20,15% p=0.08). Testul la rece a fost pozitiv la 23 bolnavi (71,8%) cu scăderea medie a fluxului bazal la stimul rece de 40,09±16,6% iar în subgrupa cu test pozitiv 58,17±11,6% (minim 35%, maxim 78%) (testele sunt considerate pozitive dacă scăderea fluxului bazal la stimul rece este peste 30%). Concluzii: Examinările microcirculatorii pun în evidenţă la pacienţii cu trombangeită obliterantă modificări morfologice ale undelor microcirculatorii acrale atât la nivelul membrelor superioare cât şi la cele inferioare , cu scăderea fluxului şi a hiperemiei reactive postoclusive, confirmând afectarea microcirculaţiei, a rezervei circulatorii şi a capacităţii vasodilatatorii totale atât la membrele superioare cât şi la cele inferioare.


Tipărire   Email