Experienţa cu tratamentul imunomodulator pe termen lung în scleroza multiplă

Scris de Csépány Tünde, Mezei Zsolt, Csiba László

Pentru reducerea recurenţelor sclerozei multiple (SM), în Ungaria avem la dispoziţie interferon beta 1b (Betaferon) şi glatiramer acetat (Copaxone) din anul 1996, interferon beta 1a intramuscular (Avonex) din anul 1999 şi forma subcutană (Rebif) din 2001. În Ambulanţa de Neuroimunologie a Clinicii de Neurologie DEOEC a fost urmărit efectul tratamentului imunomodulator la 79 bolnavi cu SM forma recurent remisivă (RRSM) timp de 54±35 luni (min. 24, max 112 luni), începând din anul 1996. Vârsta medie a pacienţilor a fost: 35,4±10,6 ani (medie±SD), iar timpul scurs de la stabilirea diagnosticului până la începerea tratamentului: 3,8±5,7 ani. Scorul EDSS la începutul tratamentului a fost 2,8±1,4, iar la sfârşitul studiului: 3,4±3,5. Rata recurenţelor a fost 2,4±0,7, în timp de 2 ani înainte de tratament şi 0,7±0 în timp de 2 ani după tratament. Semnele de activitate ale bolii s-au ameliorat după fiecare tip de tratament. Autorii prezintă în această lucrare rezultatele încetinii progresiei, siguranţa tratamentului şi modificările imunologice de laborator în funcţie de tratament (20 bolnavi cu Betaferon, 25 bolnavi cu Copaxone, 27 bolnavi cu Avonex şi 7 bolnavi cu Rebif).


Tipărire   Email