Separarea enantiomerelor unor antihistaminice H1 prin metoda electroforezei capilare zonale folosind selectori chirali

Scris de Gagyi László, Gyéresi Árpád, Kilár Ferenc

În literatura de specialitate sunt descrise numeroase metode de electroforeză capilară zonală (ECZ) pentru cercetarea purităţii enantiomerice a substanţelor medicamentoase chirale. Am cercetat patru compuşi din grupa antihistaminicelor H1 (clorfeniramină, bromfeniramină, dimetinden, cetirizină). Am utilizat metoda ECZ pentru separarea enantiomerilor, folosind ca selectori chirali: hidroxipropil-β-ciclodextrină (HP-β-CD), randommetil- β–ciclodextrină (RAMEB), β–ciclodextrină sulfatată (S-β-CD) şi α-ciclodextrină sulfatată (S-α-CD). În cazul clorfeniraminei, bromfeniraminei şi dimetindenului am reuşit separarea enantiomerilor la linia de bază. Metoda a fost aplicată şi pentru cercetarea purităţii enantiomerice a dexclorfeniraminei şi a dexbromfeniraminei din comerţ. În cazul cetirizinei s-a reuşit doar o separare parţială. La clor-, bromfeniramină şi dimetinden am examinat şi influenţa selectorului chiral, concentraţia substanţei cercetate, pH-ul soluţiei tampon, lungimea capilarului şi a tensiunii aplicate asupra separării.


Tipărire   Email