Raportul dintre Melatonin onset time, somnolenţa în timpul zilei, şi tulburările motorice asociate cu somnul la elevi din liceele transdanubiene

Scris de Buda Botond, Tóth Gábor, Borbás Ágnes, Buda Bálint

În legătură cu somnul adolescenţilor din Ungaria avem numai date sporadice, şi acestea începând numai din anul 1990. Autorii se află abia la procesul culegerii datelor despre ritmul circadian ale adolescenţilor de 13–18 ani, despre constituţia lor corporală, tulburările motorice asociate cu somnul (SRMD), şi somnolenţa patologică din timpul zilei (EDS). Autorii au constatat corelaţie lineară pozitivă între ‚melatonin onset time’ şi EDS, şi au ajuns la concluzia că un RLS subzistent simultan intensifică seriozitatea EDS-ului. Necesitatea de somn a adolescenţilor este similar ca la vîrsta copilăriei (circa 8½-9¼ ore). Luând în considerare condiţiile biologice, este în zadar a pretinde majorităţii adolescenţilor să se culce înainte de ora 11 seara. În şcolile medii, în licee ar fi recomandabilă începerea orelor la o oră mai tîrzie, de exemplu, la ora 9 dimineaţa.


Tipărire   Email