Studii privind efectele fitotoxicologice ale unor metale cu potenţial ecotoxic

Scris de Kincses-Ajtay Mária, Fülöp Ibolya, Croitoru Mircea Dumitru

Ca urmare a activităţii umane, metalele ajung în ecosisteme în cantităţi care depăşesc normele admise, având efecte toxice asupra mediului. Scopul lucrării noastre a fost evaluarea fitotoxicităţii unor metale tranziţionale. Am urmărit alungirea rădăcinilor principale de grâu (Triticum Vulgare) în prezenţa unor ioni de metale: Fe, Mn, Pb, Cr şi Hg. Pentru testări am utilizat soluţiile sărurilor de metale: clorură de fier (FeCl3), azotat de plumb (Pb(NO3)2), clorură de mercur (HgCl2), azotat de cadmiu (Cd(NO3)2), sulfat de mangan (MnSO4) şi bicromat de potasiu (K2Cr2O7). Am folosit soluţii în concentraţii crescânde: 3 mg/l, 6 mg/l, 10 mg/l, 20 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 80 mg/l, 100 mg/l. Am urmărit alungirea rădăcinilor principale timp de 7 zile, efectuând măsurările la un interval de 24 de ore. Rezultatele noastre arată că metalele studiate prezintă efect inhibitor asupra creşterii. Gradul inhibiţiei depinde de concentraţie. Peste concentraţia 6 mg/l în toate cazurile s-a observat o inhibiţie statistic semnificativă.


Tipărire   Email