Stresul oxidativ în bolile cardiovasculare

Scris de Bán Erika-Gyöngyi, Brassai Attila, Máthé Lehel

Întroducere: Stresul oxidativ este un factor de risc recunoscut în numeroase stări patologice. Compararea statusului oxidativ la pacienţii cu boli cardiovasculare versus adulţi sănătoşi poate să arate valoarea predictivă a acestor markeri. Materiale şi metodă: În total 217 de pacienţi au participat la acest studiu, dintre care 47 au alcătuit grupa de control a adulţilor sănătoşi. Cei 170 de pacienţi din cealaltă grupă sufereau de o boală cardiovasculară. În cursul studiului am determinat statusul oxidativ şi l-am corelat cu riscul cardiovascular. Rezultate: În cursul evaluării rezultatelor am observat o corelaţie significantă între stresul oxidativ şi bolile cardiovasculare. Totodată am remarcat şi o diferenţă importantă clinic între pacienţii de sex feminin şi masculin. Discuţii: Pe baza rezultatelor obţinute, pe un număr relativ mic de pacienţi, putem presupune, că monitorizarea stresului oxidativ poate fi utilă în follow-up-ul bolilor cardiovasulare.

 

Cuvinte cheie: stres oxidativ, ateroscleroza, farmacoterapie


Tipărire   Email