Activitatea antiepidemică a lui Ferenc Nyulas

Scris de Péter Mihály

Cu ocazia celei de a 250-a aniversare a naşterii protomedicului Ardealului F. Nyulas, se cuvine să ne oprim şi asupra activităţii sale antiepidemice. În opera sa vastă şi multilaterală, un loc important îl ocupă lupta sa contra ciumei şi a variolei. Cu ocazia epidemiei de ciumă izbucnită în anul 1795, în jurul oraşului Dej, a întreprins măsuri eficace oprind răspândirea epidemiei. A obţinut rezultate trainice în domeniul vaccinării antivariolice. În oraşul Cluj a vaccinat peste o sută de persoane.Rezultatele obţinute, observaţiile făcute şi recomandările sale le-a publicat în anul 1802 într-un succint volum intitulat „Kolozsvári tehénhimlő” (Vaccinare la Cluj). Prezenta lucrare se ocupă cu acest volum.

 

Cuvinte cheie: viaţa şi opera, vaccinarea antivariolică, pestă, guşă endemică, scorbut


Tipărire   Email