Analiza calităţii solurilor pentru cultivarea ecologică a hrişcăi (Fagopyrum esculentum Moench)

Scris de Incze Anna- Katalin, Csedő Károly, Berde Zsófia

Calitatea drogului Fagopyri esculenti herba obţinut în urma cultivării ecologice este influenţată de sol. Prezenţa unor metale grele (Pb, Cd), a unor pesticide (DDT, HCH) şi microorganisme, a radioactivităţii în sol duce la impurificarea drogurilor. Studiul de faţă s-a efectuat în vederea determinării cantitative a Pb-lui, Cd-lui prin metoda spectrofotometriei de absorbţie atomică şi a pesticidelor organo-clorurate prin cromatografie în fază gazoasă. Rezultatele arată că solurile terenurilor alese pentru cultivarea ecologică a Fagopyrum esculentum corespund impedimentelor calitative, nefiind poluate cu metale grele (concentraţia Cd-lui, 0,08-0,14mg/kg mai mic decât LMA 1mg/kg), pesticide (concentraţii de HCH, între 0,017-0,019mg/kg/2003, sau între 0,002-0,005mg/kg/2002 nu depăşesc pragul de alertă). De asemenea solurile corespund şi din punct de vedere microbiologic.

 

Cuvinte cheie: F.esculentum, pesticide, Pb, Cd, puritate microbiologică


Tipărire   Email