Indice gleznă-braţ: metodă veche - perspective noi

Scris de Máthé Lehel, Bán Erika-Gyöngyi, Serester Annamária

Întroducere: Bolile cardiovasculare reprezintă şi astăzi principal cauză de morbiditate şi mortalitate. Din acest motiv, se observă o continuă străduire pentru prevenirea şi tratamentul cât mai eficient ale acestor boli. Material şi metodă: În acest studiu au fost incluşi pacienţi hipertensivi, la care s-a evaluat circulaţia periferică pentru calcularea indicelui gleznă- braţ, cât şi anumiţi parametri de laborator pentru stabilirea gradului de risc cardiovascular. Rezultate: Am observat că indicele gleznă-braţ este un marker predictiv al bolilor cardiovasculare, care arată o corelaţie pozitivă cu vârsta şi cu nivelul seric al creatininei. Concluzii: Măsurarea indicelui gleznă-braţ este o metodă eficientă şi neinvazivă, care poate fi benefică pentru stabilirea riscului cardiovascular.

 

Cuvinte cheie: hipertensune, indice gleznă-braţ


Tipărire   Email