Patologia corneană şi indicaţiile de transplant cornean la Clinica de Oftalmologie Tg.-Mureş

Scris de Madaras Zoltán, Ferencz Attila, Szatmári Judit, Pop Doina, Horváth Karin

Scopul lucrării este de a evalua conduita terapeutică în afecţiunile corneene, care prezintă indicaţie pentru transplant cornean din Clinica de Oftalmologie Tg.-Mureş. Material şi metode: Am efectuat un studiu retrospectiv din cazuistica Clinicii de Oftalmologie Tg.-Mures pe perioada 01.01.2008 – 31.12.2008, incluzând cazurile cu patologie corneană, dar cu structurile oculare profund intacte. Am examinat tratamentul acestor cazuri şi propunerea la transplantul de cornee. Rezultate: din cei 3246 de pacienţi internaţi în anul 2008, la 326 au existat afecţiuni corneene. Dintre aceştia, în 99 de cazuri, am stabilit indicaţie de transplant cornean. Cele mai frecvente motive au fost leucoamele corneene, ulcerul cornean, keratopatia buloasă, degenerescenţele şi distrofiile corneene. 14 pacienţi au încercat să ajungă în străinătate prin Casa de Asigurări de Sănătate, alţii si-au suportat cheltuielile intervenţiei chirurgicale. În total patru pacienţi s-au prezentat la control la Clinică după transplantul de cornee. Concluzii: în cazuistica Clinicii de Oftalmologie Tg.-Mureş, la 99 de pacienţi s-a stabilit indicaţia transplantării de cornee. Doar la 4 cazuri s-a efectuat transplantul cornean, din care denotă accesibilitatea scăzută la această procedură. Putem afirma că la Tg.-Mureş avem nevoie de un centru de transplant de cornee.

 

Cuvinte cheie: Cornea, indicaţii de transplant, transplant de cornee


Tipărire   Email