Rolul receptorilor intracelulari hormonali în medierea efectului unor substanţe nutritive şi al unor poluanţi

Scris de Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mária, Csép Katalin

În ultimele decenii cercetările ştiinţifice evidenţiază faptul că o serie de substanţe chimice de sinteză, poluanţii antropogeni şi unele substanţe de origine vegetală generează efecte dăunătoare semnificative asupra sănătăţii umane, prin perturbarea funcţiilor sistemului endocrin, precum şi asupra mediului înconjurător. Substanţele cu potenţial de disruptor endocrin (EDCs -Endocrine Disruptive Chemicals) interferează cu receptorii nucleari, care sunt factori de transcripţie şi se găsesc în citosol şi în nucleu. Acţiunea xenobioticelor disruptoare endocrine este foarte complexă. Acestea intervin la diferite nivele în interacţiunea receptor nuclear – ligand, şi modifică efectele naturale hormonale, care menţin homeostaza organismului şi reglează procesele de dezvoltare.

 

Cuvinte cheie: disruptor endocrin, receptor nuclear


Tipărire   Email