Dr. Mátyus István, savant al satului Chibed, al Comitatului Mureş s‑a născut acum 285 de ani

Scris de Mátyus András, Mátyus Gyula sen.

Lucrarea de faţă arată şi apreciază viaţa, activitatea enciclopedică a savantului medic dr. Mátyus István din Comitatul Mureş, din secolul al XVIII-lea cu ocazia aniversării a 285 de ani de la naşterea lui. Lucrarea evidenţiază străduinţele umanistice, importanţa medico-istorică şi ştiinţifică a activităţii sale precum şi operele sale Diaetetica I-II şi Diaetetica Veche şi Cea Nouă I-VI.

 

Cuvinte cheie: istoria medicinei, Mátyus István


Tipărire   Email