Rolul ecografiei Doppler în investigarea pacientelor cu preeclampsie

Scris de Kiss Szilárd-Leó, Szabó Béla, Bereczky Lujza-Katalin, Toma Áron, Horváth Emőke

Preeclampsia este una din cele mai importante patologii obstetricale, cu o morbiditate şi mortalitate fetală şi maternă ridicată. Una din cauzele bolii este invazia trofoblastică deficitară, care duce la o restricţie în circulaţia utero-placentară. Nu există încă o investigaţie noninvazivă sigură, care să prevestească patologia. Am investigat rolul ecografiei Doppler in depistarea precoce a preeclampsiei. La clinica Obstetrică-Ginecologie I din Tg. Mureş, am investigat paciente cu preeclampsie prin metoda Doppler-color, urmărind curba fluxului pe arterele uterine. Am evaluat persistenţa incisurii protodiastolice şi indicele de rezistenţă, corelând datele cu date despre naştere şi starea feţilor (indice de cezariană, prematuritate, hipotrofie fetală, nota Apgar la naştere). Rata persistenţei incisurii protodiastolice şi valorile indicelui de rezistenţă au prezentat o bună corelare cu o rată mare de cezariene, prematuritate, greutate mică la naştere şi starea feţilor la naştere. Ecografia Doppler, la nivelul arterelor uterine, ne poate da relaţii importante în legătură cu evoluţia bolii şi eventualele complicaţii, persistenţa incisurii protodiastolice după 23-24 săptămâni de gestaţie poate atrage atenţia la apariţia preeclampsiei.

 

Cuvinte cheie: preeclampsie, Doppler color, incisură protodiastolică


Tipărire   Email