Semnificaţia prognostică a E-caderinei şi a actinei musculare netede în diagnosticul histopatologic al melanoamelor maligne cutanate

Scris de Varo Enikő, Egyed-Zsigmond Imre

Studiul molecular al tumorilor maligne a adus informaţii preţioase în evaluarea prognostică a acestora. Proteinele care joacă rol în tranziţia epitelio-mezenchimală, prin care tumora începe să se disemineze, sunt şi cele din familia caderinelor. Actina musculară netedă (SMA) în schimb marchează nu numai celulele mioepiteliale stromale, dar şi pe cele care şi-au schimbat markerii epiteliali cu cei mezenchimali. Cu ajutorul unei metode morfometrice asistată de calculator, am studiat expresia E-caderinei şi a SMA în melanoamele maligne într-un număr de 25 cazuri. Relaţia dintre invazivitatea melanoamelor şi scăderea expresiei e-caderinei şi a creşterii expresiei SMA pare să fie constantă, conferând acestor examinări o importanţă prognostică.

 

Cuvinte cheie: E-caderina, actina musculară netedă (SMA), melanoame maligne (MM)


Tipărire   Email