Biopsia de endometru Pipelle şi chiuretajul uterin clasic: studiu comparativ

Scris de Toma Áron, Szabó Béla, Puşcaşiu Lucian, Chira Liliana, Căpîlna Mihai Emil, Kiss Szilárd-Leó, Szabó Kinga Erika

Introducere: Sângerarea vaginală de origine uterină, cu excepţia celei din timpul sarcinii reprezintă cea mai frecventă cauză de morbiditate în domeniul patologiei ginecologice. În cazul modificărilor premaligne şi maligne ale endometrului simptomul principal este metroragia, de aceea, când există o suspiciune în sensul malignităţii, aceasta trebuie confirmată sau infirmată prin biopsie endometrială, urmată de examen histopatologic. Metoda clasică de biopsiere a endometrului este chiuretajul uterin (D&C), însă au fost elaborate şi alte metode mai noi şi mult mai avantajoase. Obiectiv: Scopul lucrării este evaluarea valorii diagnostice a biopsiei aspirative cu sonda Pipelle, în comparaţie cu metoda „gold standard”, chiuretajul uterin biopsic. Material şi metode: În acest studiu orb, prospectiv 41 de paciente au fost supuse biopsiei de endometru cu sonda Pipelle, urmat de D&C la Clinica de Ginecologie I. din Tg.Mureş. Rezultate: Prin analiza comparativă a celor două metode pe baza diagnosticelor histopatologice am obţinut următoarele rezultate: în trei cazuri biopsia Pipelle, şi un D&C nu a furnizat material adecvat pentru examinarea histopatologică. Rezultatele histopatologice în 25 de cazuri (67,6%) din 37 au fost identice. Materialul biopsic obţinut prin metoda Pipelle a fost adecvat calitativ şi cantitativ pentru evidenţierea hiperplaziei (5 cazuri) şi neoplaziei (3 cazuri) de endometru, rezultate confirmate şi de materialul obţinut prin metoda clasică. Concluzii: Biopsia cu sonda Pipelle este o metodă utilă, cost-eficace, convenabilă pentru medic şi pacientă, care are numeroase avantaje faţă de biopsia clasică şi care ar putea avea un rol important în practica zilnică ca o metodă bioptică de primă linie.

 

Cuvinte cheie: Pipelle, minim invaziv, endometru, biopsie.


Tipărire   Email