Experienţa noastră în tratamentul tumorilor osoase

Scris de Nagy Örs, Gergely István, Pop T. Sorin, Russu Octav, Zuh Sándor, Sólyom Árpád

În ultimii 25 de ani au avut loc schimbări spectaculoase în tratamentul tumorilor osoase. Am asistat la introducerea de tehnici noi şi eficiente, respectiv utilizarea de metode terapeutice moderne care a condus la o creştere a ratelor de supravieţuire în cazul tumorilor maligne, ajungându-se la valorile de 70-80% la 5 ani. În lucrarea de faţă prezentăm modificările produse în clinica noastră în ceea ce priveşte managementul tumorilor maligne şi benigne, pe baza unui număr de 376 pacienţi trataţi între 1985-2008. Scopul lucrării este rezumarea acestor date şi compararea lor cu cele din literatura de specialitate. Rezultatele obţinute de noi în tratamentul pe baza principiilor moderne sunt asemănătoare celor publicate la nivel internaţional, în ciuda cazuisticii relative reduse numeric şi a perioadei scurte de urmărire. Totuşi este necesară efectuarea de studii mai îndelungate pentru a obţine rezultate mai concludente. Comparativ cu metodele terapeutice de început, tehnicile chirurgicale moderne şi tratamentul oncologic de azi au produs îmbunătăţiri vizibile atât la supravieţuire, cât şi din punctul de vedere al calităţii vieţii.

 

Cuvinte cheie: tumori osoase, proteze tumorale, grefe osoase


Tipărire   Email