Incidenţa hiperpotasemiei în cazul tratamentului cu modulatori ai sistemului renin-angiotensinic

Scris de Máthé Lehel, Bán Erika-Gyöngyi, Suvanjejev Róbert oh., Bartos Edina oh.

Întroducere: Tratamentul bolilor cardiovasculare este unul complex, compus din asocierea mai multor medicamente. Scopul nostru a fost evaluarea apariţiei hiperpotasemiei în cazul terapiei asociate. Material şi metode: Am efectuat un studiu retrospectiv la 325 pacienţi, care suferă de boli cardiovasculare, evaluând datele demografice, bolile asociate, parametrii de laborator, tratamentul utilizat. Rezultate: Pe baza datelor demografice reiese că majoritatea pacienţilor au fost bărbaţi (56%), iar 44% femei. Cele mai frecvente boli sunt hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă. Analizând tratamentul acordat, am observat că atunci când IECA s-au asociat cu spironolactona, hiperpotasemia a arătat o incidenţă mai mare: 71% dintre pacienţii cu hiperpotasemie au primit astfel de tratament. Concluzii: Am observant că asocierile de medicamete cauzează frecvent apariţia unor evenimente adverse – în cazul nostru hiperpotasemie. Recunoaşterea factorilor predispozanţi şi a interacţiunilor medicamentoase poate să reducă esenţial apariţia acestor reacţii adverse.

 

Cuvinte cheie: hiperpotasemie, farmacoterapie, boli cardiovasculare


Tipărire   Email