Necesar din punct de vedere medical dar inaccesibil în mod egal? Stabilirea priorităţilor şi raţionalizare în tratamentul medical

Scris de Földes Mária Éva

Statele membre ale Uniunii Europene s-au angajat să apere principiile solidarităţii şi echităţii în accesul la serviciile de sănătate, aceste principii fiind recunoscute ca valori de bază ale sistemelor de sănătate. Aceste valori se reflectă şi în etica medicală tradiţională, potrivit căreia cadrele medicale trebuie să asigure ca pacientul să beneficieze de toate serviciile de sănătate de care are nevoie. Sistemele de sănătate bazate pe solidaritate sunt însă confruntate cu provocarea de a acoperi costurile în creştere ale serviciilor medicale în contextul unor resurse limitate. Eforturile de a asigura o alocare mai eficientă a resurselor ridică problematica stabilirii priorităţilor şi raţionalizării în tratamentul medical, ceea ce e greu de legitimat, deoarece creează “câştigători” şi “păgubaşi” între pacienţi. Stabilirea priorităţilor este o provocare serioasă pentru toate sistemele de sănătate care încearcă să reconcilieze o abordare mai eficientă a costurilor cu echitate. Această provocare e îndeosebi de presantă pentru statele membre din Europa Centrală şi de Est care încearcă să corespundă cerinţelor economice şi bugetare ale Uniunii Europene şi să-şi apere în acelaşi timp valorile fundamentale în sistemele de sănătate bazate pe solidaritate. Experienţa mai multor ţări europene demonstrează că stabilirea priorităţilor este influenţată de aceste valori, precum şi de modul în care conţinutul dreptului la sănătate este definit în ţara respectivă. Lucrarea de faţă abordează o serie de întrebări controversate în legătură cu stabilirea priorităţilor şi raţionalizarea în tratamentul medical cu accentul pe situaţia din Ungaria şi România. Autorul analizează conţinutul dreptului la sănătate conform reglementărilor în vigoare din aceste două ţări şi prezintă situaţia curentă privind stabilirea priorităţilor şi raţionalizarea în tratamentul medical, iar o atenţie deosebită se acordă rolului cadrelor medicale în abordarea problemelor legate de aceste procese.

 

Cuvinte cheie: raţionalizare în tratamentul medical, stabilirea priorităţilor, echitate în tratamentul medical, experienţe din Ungaria şi România


Tipărire   Email